top of page

Úplné podmínky služby a pravidla vrácení peněz

Podmínky prodeje

Veškeré prodeje jsou konečné, viz naše Pravidla pro vraceni peněz.  Aktem koupě vstupenky na vystoupení organizované společností Peaks Invest s.r.o., klient souhlasí s podmínkami zde stanovenými.

Přeprodej vstupenek

Přeprodej vstupenek je zakázán, pokud prodávající nezíská k tomuto písemný souhlas ze strany Peaks Invest s.r.o.

Místa k sezení

Klienti souhlasí s tím, že místa jsou poskytována v rámci dané cenové kategorie na základě času příchodu („first come, first served basis“).  Klienti rovněž souhlasí, že jejich vstupenky je opravňují k přístupu pouze do zóny indikované na zakoupené vstupence, tedy dle určené cenové kategorie. Peaks Invest s.r.o. si vyhrazuje právo vyvést klienty, kteří porušují výše uvedena pravidla zasedacího pořádku.

Opožděný příchod

Vstup do sálu vám v případě pozdního příchodu bude umožněn pouze v okamžiku přerušení, v době potlesku. Nevstupujte, prosím, do sálu sami. Tato skutečnost není důvodem k refundaci vaší vstupenky.

Pravidla pro vrácení peněz

Veškeré prodeje jsou konečné bez možnosti změny. Peaks Invest s.r.o. není povinováno prodané lístky refundovat či měnit. Program, hudebníci, datum či čas, jsou předmětem možné změny.

Fotografie získané organizátorem koncertu

Peaks Invest s.r.o. přísluší perpetuálni práva ke všem fotografiím, video a audio záznamům vytvořeným v průběhu koncertu.  Klienti souhlasí s tím, že se vzdávají veškerých práv k záznamům z koncertu, na nichž se případně mohou objevit.  Klienti rovněž souhlasí s právem ve prospěch Peaks Invest s.r.o. reprodukovat, prodávat či distribuovat tyto mediální záznamy ke komerčním účelům.

Fotografie a záznamy vytvořené klienty

Klienti nejsou oprávněni fotografovat a vytvářet záznamy jakéhokoli druhu během vlastního představení.  Peaks Invest s.r.o. si vyhrazuje toto právo, v případě potřeby, a tento zákaz upravit.

bottom of page